Foreldresamarbeid i Skrellinga Kanvas-barnehage
hostfest

Foreldresamarbeid i Skrellinga Kanvas-barnehage

For å sikre samarbeid med barnas hjem og foreldrenes medvirkning på barnehagens samlede virksomhet, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
I Skrellinga er vi opptatt av å ha et godt foreldresamarbeid. Dette samarbeidet skal gi trygghet, stabilitet og sammenheng i barnas liv. Barn er forskjellige og det er ingen som kjenner dem bedre enn foreldrene selv.

Det er både ansatte og foreldres ansvar å få til et godt samarbeid. Gjennom åpenhet og tillit til hverandre kan vi sammen ivareta barnet på best mulig måte. Alle foreldrene i Skrellinga skal bli møtt med åpenhet og respekt i den daglige kontakten med de ansatte. Vi synes det er viktig at foreldrene har tillit til oss og tar kontakt for å snakke om viktige ting i barnas liv.

I Skrellinga tar vi foreldrene på alvor og setter pris på hvordan de kan være med å påvirke hverdagen her hos oss. Vi vil legge opp til et godt og inkluderende fellesskap hvor alle blir både hørt og sett.

Barnehagen tilbyr foreldremøte og foreldresamtaler to ganger i året. Periodeplaner og månedsplaner blir jevnlig sendt ut pr mail og på denne måten får foreldrene informasjon om hva som skjer i barnehagen.  Det blir også arrangert ulike tilsetninger som påskefrokost, sommerfest og Luciafeiring hvor både barn, foreldre og de ansatte er samlet til en hyggelig stund.

Vi håper at gjennom å skape det gode samarbeidet mellom barnehage og hjem så vil det kunne opprettes gode nettverk mellom foreldre, og lykkelige barn som gleder seg til å komme til Skrellinga gjennom hele året!