Relasjonskvalitet i Skrellinga-Kanvas-barenahage
Moro i akebakken
Samlingsstund_i_snøen

Relasjonskvalitet i Skrellinga Kanvas-barnehage

En trygg relasjon er basis og forutsetning for barns emosjonelle utvikling, læring og mestring.

Rammeplanen beskriver anerkjennende og støttende relasjoner som utgangspunkt for utvikling av barnas sosiale kompetanse. Gode relasjoner i barnehagen danner grunnlag for at barn utvikler tillit og tar ansvar for seg selv og fellesskapet senere i livet.
En omsorgsfull relasjon er preget av evne og vilje til samspill, nærhet, innlevelse og lydhørhet.  Personalet i barnehagen skal møte barn med respekt, aksept, omsorg, tillit og tiltro.
Det er de voksne som har ansvar for å skape gode relasjoner med alle barn.

Mål:

  • Styrke personalets kunnskap om relasjonskvalitet i barnehagen, og betydningen av gode relasjoner mellom barn og voksne.
  • Barna skal oppleve og erfare nære , ærlige og tillitsfulle relasjoner til voksne.