Labyrint småbarna
Pilt
Persepsjon
Pilt 3
geometriske figuerer
Rombegreper
Fi-fi

Matematisk tenkning i barnehagen

Barnehage året 2017/18 har barnehagen valgt å kjøre et prosjektarbeid med fokus på matematikk, hvor vi løfter opp fagområdet Antall, rom og form.  Å jobbe med matematikk innebærer ikke at vi skal sitte og ha matematikkundervisning sammen med barna, men derimot skal vi legge til rette for et stimulerende matematisk miljø for barn på deres nivå samt at vi skal fange opp ting med matematisk karakter som de er opptatt av.

Vi ser at alle barn er opptatt av ting som er grunnleggende for å utvikle en matematisk forståelse  av verden, de utforsker former, mønster og selve rommet. De sorterer og sammenligner størrelser. Vi vet at barn bruker mange matematiske fenomener, og vi ønsker å synligjøre dette, og støtte dem i deres utvikling. Det er også viktig å knytte dette til bevegelse og motorikk. Barna utforsker verden med hele kroppen og for oss er det tydelig at de har et stort behov for å få utfoldelse seg fysisk.

For barna i barnehagen er matematikk en naturlig og nødvendig del av deres lek og hverdag, barna lærer i «her og nå» situasjoner i deres lek og hverdagslige gjøremål. De lærer fordi de er interessert, fordi de er naturlig nysgjerrig og fordi matematikk kan hjelpe dem i dagliglivets utfordringer. Vi ønsker gjennom dette prosjektet å styrke vår kompetanse innenfor dette området, og legge til rette for, inspirere og fordype oss sammen med barna i den matematikken de benytter seg av i barnehagedag.

 

 

 

Matematisk tenkning i barnehagen

Vi har erfart at det å drive et prosjekt sammen med barna også leder til økt fellesskapsfølelse. Når barna opplever noe sammen, undrer seg sammen og deler sine erfaringer skaper det felles minner som knytter dem sammen som en gruppe.

Arbeidet vil foregå i barnas «her og nå» situasjoner i deres lek og hverdagslige gjøremål. Samt i ulike aktiviteter i samlet gruppe, små og store grupper hvor den voksne har tilrettelagt en aktivitet. Prosessen kommer vi til å dokumentere på MyKid (barnehagens kommunikasjons plattform ut mot foreldre) og ta den med oss videre til refleksjon på avdelingsmøter for å sørge for at nye aktiviteter  bygger videre på det barna er opptatt av  og har utbytte av. På denne måten passer vi på at prosjektet preges av progresjon, barns medvirkning og nysgjerrighet.