Merke- og planleggingsdager

Januar 2021

8.

Planleggingsdag - Barnehagen er stengt

Februar 2021

19.

Karneval for barna

Mars 2021

8.-12.

Foreldremøte i uke 10

25.

Påskefrokost med barn og foreldre (forbehold om korona/smittevern)

Mai 2021

14.

17. maimarkering i barnehagen(forbehold om at dato kan endres etter når garden)

Juni 2021

4.

Planleggingsdag, barnehagen er stengt

Juli 2021

5.-18.

Sommerstengt

September 2021

2.-3.

2.9 og 3.9 - planleggingsdager, barnehagen er stengt

27.-1.

Foreldremøte i uke 39

Oktober 2021

29.

Høstfest for barna

November 2021

5.

Planleggingsdag bhg. er stengt

Desember 2021

13.

Lucia - markering av luciadagen for barn og foreldre

17.

Barnas julebord

21.

Nissefest for barna

Januar 2022

3.

PLanleggingsdag, barnehagen er stengt