Merke- og planleggingsdager

Februar 2019

25.

Planleggingsdag barnehagen er stengt

Mars 2019

1.

Karneval i barnehagen

18.-22.

Foreldresamtaler Pilt og Pompel

25.-29.

Foreldresamtaler Fi-Fi og Fo-Fo

April 2019

12.

Påskefrokost - Arrangemang med foreldre

Mai 2019

24.

Planleggingsdag bhg. stengt

Juni 2019

5.-6.

Overnatting førskolebarna

12.

Sommerfest i barnehagen

Juli 2019

1.-14.

Barnehagen sommerstengt ukene 27 og 28

August 2019

16.

Planleggingsdag barnehagen stengt

November 2019

1.

Planleggingsdag barnehagen stengt