Merke- og planleggingsdager

August 2019

16.

Planleggingsdag barnehagen stengt

September 2019

16.-20.

Brannvernuke med Bjørnis- Brannøvelser og div. annet gjennom uken

25.

Foreldremøte i barnehagen fra kl. 18.00-20.00 (førskoleforeldre 20.30)

27.

Høstfest/ Grønnsaksuppe og høstfest underholdning i felles samlingstund

November 2019

1.

Planleggingsdag barnehagen stengt

Desember 2019

4.

Barnehagen inviterer til Julekveld - vi serverer julegrøt/ saft, juleaktiviteter

13.

Lucia i barnehagen - sammen med foreldre

18.

Nissefest i barnehagen

20.

Barne Julebord i barnehagen, barna kommer staselig kledd

24.-26.

Julaften 1 og 2 dag bhg. stengt

31.-1.

Nyttårsaften 1 dag. barnehagen stengt