Merke- og planleggingsdager

September 2018

17.-21.

Nasjonal brannvernuke - Brann øvelser og div. annet i barnehagen denne uken

17.-21.

Oppstarts samtaler/ Foreldresamtaler Fo-Fo

24.-28.

Oppstarts samtaler/ Foreldresamtaler Fi-Fi

28.

Høstfest - for barna i barnehagen

Oktober 2018

11.

Foreldremøte - Informasjon fra hele barnehagen og avdelingene

18.-19.

Planleggingsdager/ Storsamling alle Kanvas barnehager - Barnehagen stengt

November 2018

12.-16.

Foreldresamtaler Pilt

2.

Planleggingsdag - Barnehagen er stengt

5.-9.

Foreldresamtaler Pompel

Desember 2018

5.

Julefest - Arrangemang med foreldre

13.

Lucia - Arrangemang med foreldre

19.

Julebord i barnehagen

Januar 2019

1.

Planleggingsdag bhg. stengt

Mars 2019

1.

Karneval i barnehagen

18.-22.

Foreldresamtaler Pilt og Pompel

25.-29.

Foreldresamtaler Fi-Fi og Fo-Fo

April 2019

12.

Påskefrokost - Arrangemang med foreldre

Mai 2019

16.

Planleggingsdag bhg. stengt

Juni 2019

12.

Sommerfest i barnehagen

5.-6.

Overnatting førskolebarna

Juli 2019

1.-12.

Barnehagen sommerstengt ukene 27 og 28